SÚSTREDENOSŤ, RÝCHLOSŤ, FÉROVÁ CENA
 

Naša spoločnosť pôsobí na trhu už vyše dve desaťročia. Sme špecialisti na hárkovú ofsetovú a digitálnu nízkonákladovú tlač. Do spektra našej produkcie patrí tlač kníh, katalógov, časopisov a letákov, ako aj náročná tlač umeleckých kníh, kde najdôležitejšiu úlohu zohrávajú farebnosť a kvalita tlače. Za svoju najsilnejšou konkurenčnú výhodu považujeme skúsenosť, flexibilitu a osobný prístup. Vďaka skladbe nášho strojového parku sme schopní optimalizovať časovú náročnosť a finančné náklady na tlač každej zákazky.

Popri špičkovej tlači je rovnako dôležité precízne knihárske spracovanie a finalizácia zákazky. Vyrábame knihy a brožúry v rôzných väzbách (V1, V2 PUR). Ponukáme aj širokú spektrum špecialít, ako sú ražba, netradičné materiály a pod.

Flexibilne reagujeme na všetky požiadavky. Samozrejmosťou je návrh optimálnych riešení, ktorý je podložený našou dlhoročnou skúsenosťou.

NAŠE SLUŽBY
Ofsetová tlač (6-farebný a 2-farebný stroj do 530 x 740 mm)
Nízkonákladová tlač (laserový digitál A3+ alebo kotúč š. 914 mm)Knihárske spracovanie
(výsek, bigovanie, falcovanie, číslovanie, laminácia, perforácia, šitá a lepená väzba)

 

TLAČIARENSÉHO ŠKRIATKA
DRŽÍME POD ZÁMKOM

HOVORÍ SA, ŽE KTO NIČ NEROBÍ, NEMÔŽE NIČ POKAZIŤ.
VĎAKA MANAŽMENTU KVALITY PODĽA ISO 9001:2004,
ALE HLAVNE VĎAKA NAŠEJ PLNEJ SÚSTREDENOSTI SME DOKÁZALI DOSTAŤ CHYBOVOSŤ POD 0,3 %.

 
 
STROJOVÝ PARK
 
O NÁS
 

Od roku 1995 uspokojujeme najnáročnejšie požiadavky klientov.
Sústredenosť, špičková technika a osobný prístup sú zárukou najvyššej kvality.

Stačí sa spoľahnúť.

 
 

Aký strom, také ovocie.

 
KONTAKT

Stanislav Čavojský
Starostlivosť o zákazníkov
s.cavojsky@k-print.sk
Miloslav Khandl
Výrobny riaditeľ
m.khandl@k-print.sk
Vladimír Kabaňa
Finančný riaditeľ
v.kabana@k-print.skKO & KA spol. s. r. o.
Tlačiareň K-PRINT , Kadnárova 102 , SK - 831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4488 52 44 , +421 2 4487 1991

 

© 2014 CODES CREATIVE